Firemné údaje

Ebike Steve Global, s.r.o.

Sídlo: Podkonice 119

IČO: 51106701

DIČ: 2120606466

Obchodný register Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32726/S

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 048/4151869, fax 048/4124693

Bankové spojenie:

  • Banka: Slovenská Sporiteľňa 
  • IBAN: SK9609000000005136012863
  • SWIFT: GIBASKBX